Om

Österland 7

Rehab och utveckling

Gården

Österland 7

Som besökare på Österland 7 ska man känna att man tagit ett kliv ut från sitt vanliga liv och kommit till en plats där man kan hämta nya krafter, nya kunskaper och nya insikter. Det är en plats att växa på och att med hjälp av sakkunnig guidning lära sig mer om sig själv och sina relationer till andra. Verksamheten bygger på olika beprövade behandlingsmetoder och teorier men även kunskap om hästar utifrån både forskning och lång erfarenhet. Arbetet utgår från det friska som finns i alla människor, det är det man ska hitta och bygga vidare på. När man kommer härifrån ska man känna sig tryggare än tidigare med att man klarar av situationer utifrån ökad självkännedom och ökad social kompetens.

Känslan, färdigheterna och kunskapen man får med sig härifrån ska man sedan ta med sig till sitt eget liv och sin vardag vilket kan leda till nya sätt att hantera sin situation. Förutom djuren så är naturen, stillheten, den lantliga miljön och tystnaden här ute bidragande till lärande och utveckling.

 

När de flesta människor tänker på hästar så tänker de på ridning eller möjligen körning, alltså en häst som utför något och presterar. Under många år har jag byggt upp en hästhållning där djurens behov får vara i centrum. Hästarna får vara hästar vilket i korthet innebär att de lever ett flockliv, de har gott om utrymme att få utöva sina naturliga beteenden, de får sina behov tillgodosedda såsom mat, vila, skydd, aktivitet och skötsel. Hästarna ska kunna uttrycka sig och bli lyssnade på. Ett bra hästliv är en förutsättning för att hästarna ska kunna hjälpa människor. Förhållningssättet och filosofin på gården kan överföras till människor. Idag lever många under omständigheter som är för tuffa för att vara människa i. På Österland 7 ska det vara annorlunda och man ska få en modell för hur det kan vara. För många som av olika själ tappat självförtroende, självkänsla och inte vet vem de är kan det vara mindre hotfullt att träna sig med djur, vilket det finns vetenskapligt stöd för.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lite om etik

Min egen uppfattning om etik är att det inte får bli någon "hyllvärmare" utan måste omges av ett ständigt reflekterande, uppdateras och prövas ständigt.

 

Terapeuten har ett ansvar både för människors och djurs säkerhet. Som socionom följer jag de etiska regler som Sveriges Akademikers Riksförbund satt upp för socionomer.

 

När det gäller djuren följer jag, förutom Djurskyddslagen, bl a EASEL®:s etiska regler.

Förutsättningen för att en häst ska kunna fungera i terapi är att den mår bra fysiskt och psykiskt. Den ska ha sina grundläggande behov som häst tillgodosedda. Relationen mellan häst och människa baseras på ömsesidig respekt, omsorg och förtroende. Lärande- terapi- och behandlingsarbete med häst får aldrig innebära att man utsätter hästen för obehag. Vi använder oss inte av hästen vi jobbar tillsammans med den.

 

Ett väl fungerande lärande/terapiarbete med hjälp av hästar innebär att arbetet upplevs positivt även av hästen. Är det inte det, är det inte uppbyggande för människor heller och de resultat som eftersträvas kan inte uppnås.

 

Om mig

 

Efter över 30 år som socionom inom olika verksamheter känner jag mig trygg med att möta människor med svårigheter inom olika livssituationer. För mig är det viktigt att de jag möter får hjälp med att nå sina personliga mål, hitta det bästa i sig själv och ta fram det. Mina ständiga ledord när jag jobbar med människor är respekt, ödmjukhet, att lyssna och föra framåt. Jag tycker att människor ska tycka att det händer något när man möter en professionell behandlare. Att lyfta även svåra saker är den professionellas skyldighet men jag lämnar aldrig någon själv med det. Snarare ser jag det som en möjlighet att, med stöd, utvecklas.

 

Djur har alltid funnits med mig i livet, främst hästar men även hundar och andra djur. Även om det naturligtvis är tamdjur jag håller mig med så har jag alltid varit driven av att ta reda på vad de behöver utifrån vilka de är. De djur som bor på min gård ska må bra och ha så stor frihet som möjligt att välja och leva ett liv som passar deras biologiska, sociala och psykologiska behov.

 

070-3517792

Österland 7

Anna Lithner

Socionom, EASEL-facilitator, mindfulnessinstruktör

KONTAKT

 

Anna Lithner

Österland 7

922 67 Tavelsjö

 

osterland7@annalithner.se

 

070-351 77 92

KONTAKTA MIG FÖR BOKNING

 

Kontakta mig så lägger vi upp en planering utifrån ert/ditt specifika behov.

Copyright @ All Rights Reserved