Om

Österland 7

Rehab och utveckling

Gården

Österland 7

När de flesta människor tänker på hästar så tänker de på ridning eller möjligen körning, alltså en häst som utför något och presterar. Många som jobbar med hästunderstödd terapi har kommit fram till att en ridskolemiljö inte alltid är optimal för just den sortens verksamhet. Det kan även vara svårare att tillgodose integriteten för deltagarna. Under många år har jag byggt upp en hästhållning där djurens behov får vara i centrum. Hästarna får vara hästar vilket i korthet innebär att de lever ett flockliv, de har gott om utrymme att få utöva sina naturliga beteenden, de får sina behov tillgodosedda såsom mat, vila, skydd, aktivitet och skötsel. Hästarna ska kunna uttrycka sig och bli lyssnade på. Ett bra hästliv är en förutsättning för att hästarna ska kunna hjälpa människor. Är hästarna nöjda, trygga och harmoniska så kan de överföra det till människor som inte mår bra.

Som besökare ska man känna att man tagit ett kliv ut från sitt vanliga liv och kommit till en plats där man kan hämta nya krafter och nya insikter. Här ska man kunna vara sig själv och med hjälp kunna ta reda på vad man behöver. Andas, lära, reflektera, uppleva, vila, utmanas eller något annat. Fokus är mer på att vara än på att göra och mer på sunda relationer än prestation. Alla människor, även de som mår väldigt dåligt, har friska områden i sig, det är dessa man ska hitta och bygga vidare på. De övningar man gör här handlar om att möta hästen som den magnifika varelse den är och att kunna spegla sig själv genom det mötet. Man ska också i ett tryggt sammanhang få möjlighet att utforska sina relationer med andra. Känslan, färdigheterna och kunskapen man får med sig härifrån ska man sedan ta med sig till sitt eget liv och sin vardag vilket kan leda till nya sätt att hantera sin situation.

Förutom djuren så bidrar även naturen, stillheten, den lantliga miljön och tystnaden här ute till växande och helande.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lite om etik

Min egen uppfattning om etik är att det inte får bli någon "hyllvärmare" utan måste omges av ett ständigt reflekterande, uppdateras och prövas ständigt.

 

Terapeuten har ett ansvar både för människors och djurs säkerhet.

 

Som socionom följer jag de etiska regler som Sveriges Akademikers Riksförbund satt upp för socionomer.

 

När det gäller djuren följer jag, förutom Djurskyddslagen, bl a EASEL®:s etiska regler.

Förutsättningen för att en häst ska kunna fungera i terapi är att den mår bra fysiskt och psykiskt. Den ska ha sina grundläggande behov som häst tillgodosedda. Relationen mellan häst och människa baseras på ömsesidig respekt, omsorg och förtroende. Lärande- terapi- och behandlingsarbete med häst får aldrig innebära att man utsätter hästen för obehag. Vi använder oss inte av hästen vi jobbar tillsammans med den.

 

Ett väl fungerande lärande/terapiarbete med hjälp av hästar innebär att arbetet upplevs positivt även av hästen. Är det inte det, är det inte uppbyggande för människor heller och de resultat som eftersträvas kan inte uppnås.

 

Om mig

 

Socionom med 30 år i yrket inom olika områden: fältassistent, flyktingmottagande, kriminalvård, familjerätt, sjukhuskurator, skolkurator, LVM-hem, socialsekreterare, familjehemssekrerare

 

Vidaretbilduningar:

Nätverksterapi ur ett systemteoretiskt synsätt, Tromsö högskola 20 vektall motsv 60 hp

Vetenskapsteori 10 p

Ledarskap 5 p

Ridterapi Mittuniversitetet 45 hp

EASEL-facilitator Finland, motsv 30 hp

Mindfulnessinstruktör

MI, BBIC, Kälvestens intervju, handledning LUVAB

 

Lång erfarenhet av djur, travhästar, slädhundar, curlyhästar sedan 1997.

 

070-3517792

Österland 7

Anna Lithner

Socionom, EASEL-facilitator, mindfulnessinstruktör

KONTAKT

 

Anna Lithner

Österland 7

922 67 Tavelsjö

 

osterland7@annalithner.se

 

070-351 77 92

KONTAKTA MIG FÖR BOKNING

 

Kontakta mig så lägger vi upp en planering utifrån ert/ditt specifika behov.

Copyright @ All Rights Reserved