Behandlingar

Terapi, utveckling och friskvård


Vad är dina behov? Läs mer och se vad som passar dig bäst.

Det finns en rad olika typer av insatser med hästar. Det som avgör är behandlarens kompetens och inriktningen på insatsen.

EAA- Equine Assisted Activity (Hästunderstödd aktivitet) Kan vara skogsbad, mindfulness med hästar, friskvård. Det har inte något behandlande eller tarapeutiskt syfte men man kan må bra av det ändå. Erbjuds på Österland 7

EAT - Equine Assisted Therapy (Hästunderstödd terapi, HUT) Utgår från behandlarens kompetensnivå. Erbjuds på Österland 7.

EAP - Equine Assisted Psychotherapy (Hästunderstödd psykoterapi) Om behandlaren är legitimerad psykoterapeut. Erbjuds ej på Österland 7 i dagsläget men kan göra det vid samarbete med legitimerad psykoterapeut.

Enskild hästunderstödd terapi


1,5 timmes sessioner, man kommer själv och möter hästar och terapeut i olika övningar i kombination med samtal, mindfulness, reflektioner, psykoedukation.Läs mer

Hästunderstödd terapi i grupp


Hel- eller halvdagar i grupp ett-flera tillfällen. 

Samma grundläggande innehåll som i enskild terapi. 

Se annonsering på Facebook eller kontakta mig för bokning av hel grupp.


Grupputveckling med hästar


För t ex en arbetsgrupp som vill utveckla sin sociala emotionella intelligens. För att stärka gruppen, förebygga utbrändhet, öka förmågan att hantera sig själv och relationer. Hjälpsamt i människovårdande yrken som t ex vård, skola, omsorg, polis.
Enskild coaching med hästar


T ex för chefer, medarbetare, egenföretagare eller andra med behov av stöd i sin yrkesroll. Utveckla självkännedom och sociala färdigheter. Förebygg stress och utmattning.
Friskvård/aktiviteter med häst


Skogsbad med hästar, mindfulness med hästar. I grupp och enskilt.

Friskvård är momsbefriat.
Övrigt


Kontakta mig för förfrågningar om behov, idéer.

Utan häst:

Socionomtjänster, KBT, ABFT, mindfulness, familjehemshandledning.


VAD BEHÖVER JUST DU?Kanske har du provat mer traditionell terapi och känt att du vill ha något mer. Du kanske har en behandlingskontakt och vill komplettera den? Hör av dig för frågor och bokningar.