Bakgrund

Österland 7


Hästunderstödd terapi

Friskvård

Vad är hästunderstödd terapi eller lärande?


Hästunderstödd terapi, utveckling eller lärande är en tilläggsbehandling. Den utgår alltid från terapeutens yrkestillhörighet. Basen på Österland 7 är socialt arbete och psykosocialt behandlingsarbete. Som socionom utgår man från ett helhetsperspektiv och ser till det sammanhang individen befinner sig i.

Socialt och emotionellt lärande är centralt. Att det är ett lärande innebär att man blir delaktig och kan ta ansvar för sin egen process. Det är viktigt att ta kontrollen över sig själv och inte överlåta sitt liv och sina svårigheter helt på "experter". Som facilitator ser jag mig som ett stöd, en guide men inte som någon som vet bättre om just dig. Du är expert på dig själv och dina lösningar finns inom dig. Du kanske bara behöver lite hjälp med att hitta dem.

Det finns forskning och behandlingsresultat som visar att hästen gör skillnad i behandlingsarbetet. En sak som kommit fram är att hästen  motiverar till förändring. Många vittnar om att hästen varit viktig i fall där det verkat hopplöst. Andra saker som har betydelse är att hästen inte är dömande, man kan vara sig själv, att man känner sig behövd och därmed någon att räkna med.

Vidare har man sett att terapi med hästar ökar självkänsla, kreativt tänkande, ökat hopp, självförtroende, tillit, bättre självbild, självkontroll, mod, nöjdhet med livet. Man utvecklar känslomässig medvetenhet och reglering, ledarskapsförmågor, social-emotionell kompetens, problemlösningsförmåga. Saker som ängslighet, aggressivitet, depression, rädsla, oönskade beteenden, psykologisk stress, trauma, kriminalitet, drogbruk minskar.


Klicka här för att komma till artikel om forskningsöversikt hästunderstödd terapi i socialt arbete..EASEL®

Verksamheten på gården utgår från EASEL® (Equine Assisted Social Emotional Learning) och är ett koncept för socialt och emotionellt lärande tillsammans med hästar med ursprung i Finland. EASEL®  grundas på en rad olika inlärnings- och behandlingsteorier såsom Montessoripedagogik, äventyrspedagogik, DBT, KBT, Mindfulness, anknytningsteori, affektteorier, mentaliseringsbaserad terapi men även  kunskap om hästar och andra djur. EASEL®:s fem mål är:  Självmedvetenhet, självreglering,  social medvetenhet och empati, förmåga att hantera relationer och ansvarsfullt beslutstagande.


Klicka här för att läsa om EASEL®Systemteori, reflekterande processer

Systemteori tar hänsyn till att det alltid finns fler perspektiv än ett och att individen påverkas av sin omgivning.  Reflekterande samtal är ett mycket respektfullt sätt att samtala där man  hamnar både i en position där man  får stöd att  uttrycka sig och där man har möjlighet att lyssna. Tack vare reflektionerna får man upp ett utbud av idéer om hur man kan gå vidare. Mångfald är bättre än enfald. 

Mindfulness

Mindfulness är idag erkänt, väl beprövat och det finns mycket forskning som styrker dess goda effekter på olika områden. Olika övningar i mindfulness går som en röd tråd i arbetet i verksamheten. Mindfulness är en viktig del i självkännedom och även för stresshantering.

Teorier och filosofi kring djur


Biofiliahypotesen innebär att människan har en inneboende drift att söka kontakt med naturen och andra former av liv.Antrozoologi är vetenskapen som beskriver samspelet mellan djur och människa. Forskaren Marc Bekoff har beskrivit djurens känsloliv. Han menar att djur och människor i grunden har samma känslor och att alla däggdjurs lek är övningar inför det man behöver kunna som däggdjur. Därför går det att göra övningar tillsammans med djur som man senare kan överföra till situationer där man ska samspela med människor. Det finns forskning som visar på hur djur kommunicerar med människor och även söker hjälp. För oss som har levt nära djur länge är det så självklart att de gör eftersom vi upplever det hela tiden. Förutsättningen för att kunna bedriva Djurunderstödd terapi är att man förstår att de kommunicerar med oss. Vi måste också anstränga oss för att förstå och lyssna på dem. Då kan vi nå varandra och lära oss nya saker.

Varför hästar?


Hästen har sedan den tämjdes av människan för 5000-6000 år sedan haft enormt stor betydelse för mänsklighetens framgångar. Den har tjänat som riddjur, dragdjur, krigshäst, packhäst och i modern tid som fritids- och tävlingshäst. Inom mytologin har hästen alltid varit ett centralt väsen. Även om bönderna i mitten av förra seklet hade nytta av att byta ut hästen mot en traktor så förlorade de en kär arbetskamrat. Hästen har inte bara haft betydelse som arbetsredskap utan även haft andliga och mentala egenskaper som människan velat ta del av. Hästar har länge funnits med inom fysisk rehabilitering såsom sjukgymnastik och handikappridning. Även då har man upptäckt att det hästen ger har så många dimensioner förutom det fysiska. Man har även psykologiska, sociala och pedagogiska fördelar av att umgås med hästar.

Hästar är flockdjur och måste kunna kommunicera med varandra för att klara det tuffa liv de lever i naturen. Eftersom de är bytesdjur ska de undvika att ge ifrån sig ljud som lockar till sig rovdjur. Därför använder de sig bl a av kroppsspråk, ögonkontakt och t o m hjärtljud för att förmedla information och känslor. Vi människor använder språket men det är en mycket liten del av vår kommunikation också, ca 90% av det vi förmedlar består av icke-verbala signaler. Tillsammans med hästarna får vi "samtala" ljudlöst och vi når en djupare dimension av oss själva.

Hästar är också nyfikna, inkluderande och omhändertagande i grunden och samspelar därför gärna med oss. De sänder aldrig dubbla budskap eller ljuger utan är alltid ärliga, raka och det de kommunicerar går alltid rakt in i oss, både i vår kropp och själ.

Broschyr Djur i vården, klicka längst upp i högra hörnet.

Österland 7

Anna Lithner

Socionom, EASEL-facilitator, mindfulnessinstruktör

KONTAKT


Anna Lithner

Österland 7

922 67 Tavelsjö


osterland7(at)annalithner.se


070-351 77 92

KONTAKTA MIG FÖR BOKNING


Kontakta mig så lägger vi upp en planering utifrån ert/ditt specifika behov.

Copyright @ All Rights Reserved