Hem

Österland 7

Hästunderstödd terapi, KBT, friskvård, mindfulness.


Kompetens

- Socionom

- Leg Hälso- och sjukvårdskurator

- EASEL®-facilitator

- KBT-terapeut, steg 1

- Nätverksterapi, Tromsö universitet

- Mindfulnessinstruktör

- Ridterapiutbildning, Mittuniversitetet

- ABFT -(Anknytningsbaserad familjeterapi)

- TF-KBT (Traumafokuserad KBT)


Över 35 års yrkeserfarenhet inom socialt arbete; fältarbete, migrationsverket, kriminalvård, familjerätt, sjukvård, elevhälsa, SiS-hem, socialtjänst, familjehem, BUP.

TjänsterÖsterland 7 erbjuder hästunderstödd terapi, KBT, aktiviteter med hästar som skogsbad med hästar, personlig och grupputveckling för företag, organisationer och privatpersoner. Enskilt och grupp. Kontakta mig så lägger vi upp en plan. För dig som är 18 år och uppåt.

Hästunderstödd terapi


Friskvårdsaktiviteter

Personlig/grupputveckling

Österland 7


Min övertygelse är att en del i att psykisk ohälsa idag är så utbrett bland människor är för att vi lever ett liv som är långt ifrån det vi är skapade för. Människor behöver mat, sömn, aktivitet, men även kontakt med naturen. Precis som hästar så är vi sociala varelser som lever i grupp och att vara tillsammans med andra är ett oerhört starkt behov. Känslan av att vara ensam kan leda till ångest och depressioner, både för människor och hästar. Vi behöver gemenskap med andra samtidigt som frihet och självständighet är viktigt. Våra gener är i stort sett detsamma sedan flera tusen år medan våra livsbetingelser ändrats drastiskt på ett par hundra år. Det betyder att vi inte har hunnit anpassa oss efter den miljö vi lever i idag.

Behandlingen och aktiviteterna på Österland 7 har utgångspunkt i vedertagna metoder och teorier såsom bl a KBT, anknytningsteori, familje- och nätverksterapi och mindfulness.  Detta kombineras med hästar och en naturskön miljö. Effekterna förstärks jämfört med behandling i traditionella terapirum eftersom de verkar samtidigt på flera plan. Som behandlare har jag lång och bred erfarenhet av att jobba med människor i olika situationer vilket innebär att jag känner mig trygg med att kunna möta just ditt behov. 

Hästarna, allergivänliga american-curlyhästar, lever som en familj i en stabil flock i stora hagar för att så långt möjligt få utöva sina naturliga beteenden. När du kommer hit får du möta dem, göra övningar, samtala och reflektera för att på så sätt utforska, upptäcka och plocka fram vad som är viktigt för dig men även dina egna resurser. 

Röster

"Du sa att jag kan, och då kunde jag."

"Jag trodde inte att jag kunde känna känslor, hade inte gjort det på många år. Plötsligt när jag satt där på marken med hästen så kände jag. Det var så stort."

"Det är så bra med hästarna, de visar en så tydligt på en gång."

"Hästarna är så olika sinsemellan, som människor."

"Det här var bra, det borde alla nyutexaminerade lärare få."

"Jag kommer aldrig att glömma när vi satt där och betraktade hästarna, efter det kunde jag ta ett viktigt beslut."


KUNDER