Individuell Behandling

Individuell Hästunderstödd terapi.


Enskild terapi med hjälp av hästar 1,5 timme totalt. Innehåller mindfulness, övningar med hästar, samtal, reflektioner, psykoedukation.

Kan Hästunderstödd terapi vara det du söker?

Brukar du ha ångest eller är du deprimerad på ett sätt som begränsar ditt liv? Har du svårt att sätta gränser? Kanske du har varit hemma en längre tid eller aldrig riktigt varit ute i arbetsliv eller studier och vågar inte riktigt ta steget? Har du tappat glädjen, känner ingenting eller har du varit med om saker som förändrat ditt liv? Lever du inte ditt liv som du vill? Vill du jobba med din självkänsla och ditt självförtroende? Tycker du att det är svårt med relationer? Känner du dig ensam och vet inte hur du ska göra för att ta kontakt med andra? Upplever du att du är obekväm med andra människor? Har du provat "vanlig" samtalsterapi men behöver något mer? Tar tankar, oro och ångest din energi på ett sätt som gör att du har svårt att orka med vardagen och sociala relationer?

Då kanske du kan var hjälpt av Hästunderstödd terapi. Det finns idag många studier som visar på att hästar i behandling har en positiv effekt. 

Behandling med hjälp av hästar är upplevelsebaserad. Det innebär att man kopplar ihop implicit lärande (vara, uppleva, göra) med explicit lärande (språk, tankar). 

Hästunderstödd terapi tar med kroppen i behandlingsarbetet till skillnad på terapier där man enbart arbetar med samtal och språket. Däremot har den samma mål, syfte och bygger på samma teorier och erfarenheter som andra behandlingar. Känslor sitter i kroppen liksom många minnen som inte är tillgängliga för språk och tankar. Genom att kombinera kroppsbaserade övningar, mindfulness och samtal når känslor medvetandet vilket leder till att de blir lättare att hantera och förstå. Man blir tryggare när man är medveten om vad som händer och varför man känner som man gör. 


Att jobba med "det friska" hos människan kan låta som en klyscha men det är det man gör i terapin på Österland 7. Inte så att man förnekar svårigheter och bekymmer eller att man inte pratar om dem men de kan ha varit så dominerande under lång tid att man har svårt att se de positiva krafter och styrkor som alla har. Hästarna har en naturlig förmåga att hjälpa till att se det friska hos individen. 


Syftet med terapin är att du ska kunna göra de förändringar utifrån ditt liv som du själv ser som viktiga och att du ska må bättre. Kanske du vill klara av att göra saker som du inte kan idag eller som du tycker är svårt. Många tycker att det är svårt att vara med andra människor, det kan vara lättare att börja med hästar som ett första steg innan man går vidare till skola eller utbildning. Beroende på hur omfattande svårigheterna är så kan man kanske lösa dem eller åtminstone komma en bit på väg, som en förberedelse på nästa steg, vad det nu kan vara. 


När terapin på Österland 7 inleds gör vi upp en behandlingsplan utifrån vilka svårigheter du tycker att du har och vill jobba med. Vi sätter också upp mål för vad du vill uppnå utifrån vad man rimligen kan förvänta sig utifrån omfattningen på det du vill förändra och hur många sessioner man har bokat. Du kan välja att boka 1, 5 eller 10 terapisessioner sedan går det att förlänga det. Varje tillfälle består vanligen av mindfulnessövning, samtal, hästövning med reflektioner och avslut med sammanfattning. Även s k psykoedukation ingår, dvs teoretisk kunskap som är kopplad till behandlingen. Det har visat sig vara hjälpsamt om man förstår vad som händer. Tiden för varje session är 1,5 timme, då kan förflyttningar etc ingå. Vid avslut av terapin stämmer vi av hur det har gått, vilka mål som uppnåtts och hur nöjd du är.