Om

Österland 7


Hästunderstödd terapi

Friskvård

Gården

Österland 7

Som besökare på Österland 7 ska man känna att man tagit ett kliv ut från sitt vanliga liv och kommit till en plats där man kan hämta nya krafter, nya kunskaper och nya insikter. Det är en plats att växa på och att med hjälp av sakkunnig guidning lära sig mer om sig själv och sina relationer till andra. Verksamheten bygger på olika beprövade behandlingsmetoder och teorier men även kunskap om hästar utifrån både forskning och lång erfarenhet. Arbetet utgår från det friska som finns i alla människor, det är det man ska hitta och bygga vidare på. När man kommer härifrån ska man känna sig tryggare än tidigare med att man klarar av situationer utifrån ökad självkännedom och ökad social kompetens.

Känslan, färdigheterna och kunskapen man får med sig härifrån ska man sedan ta med sig till sitt eget liv och sin vardag vilket kan leda till nya sätt att hantera sin situation. Förutom djuren så är naturen, stillheten, den lantliga miljön och tystnaden bidragande till lärande och utveckling.


När de flesta människor tänker på hästar så tänker de på ridning eller möjligen körning, alltså en häst som utför något och presterar. Här får du möta en häst som den är. Under många år har en hästhållning byggts upp där djurens behov får vara i centrum och med huvudmålet att de ska må bra. Hästarna får vara hästar vilket i korthet innebär att de lever ett flockliv, de har gott om utrymme att få utöva sina naturliga beteenden, de får sina behov tillgodosedda såsom mat, vila, skydd, aktivitet och skötsel. Hästarna ska kunna uttrycka sig och bli lyssnade på. Ett bra hästliv är en förutsättning för att hästarna ska kunna hjälpa människor. Idag lever många under omständigheter som egentligen är för tuffa för att vara människa i. På Österland 7 ska det vara annorlunda, man ska få uppleva och erfara hur det kan vara. För många som av olika skäl tappat självförtroende, självkänsla och inte vet vem de är kan det vara mindre hotfullt att träna sig med djur, vilket det finns vetenskapligt stöd för.

Ett väl fungerande lärande/terapiarbete med hjälp av hästar innebär att arbetet upplevs positivt även av hästen. Är det inte det, är det inte uppbyggande för människor heller och de resultat som eftersträvas kan inte uppnås.Om mig

Jag heter Anna Lithner, är socionom och har jobbat inom många olika områden; socialtjänst, flyktingmottagning, kriminalvård, skolkurator, sjukhuskurator, familjerätt, LVM-hem, barn-och ungdomspsykiatri.


- KBT-terapeut, steg 1

- Nätverksterapi ur ett systemteoretiskt perspektiv, Tromsö universitet

- Ridterapi, Mittuniversitetet

- EASEL®

- ABFT (Anknytningsbaserad familjeterapi)

- Ledarskap

- Vetenskapsteori

Mindfulnessinstruktör, MI, Kälvestensintervju, SET.


Efter över 30 år som socionom inom olika verksamheter känner jag mig trygg med att möta människor med svårigheter inom olika livssituationer. För mig är det viktigt att de jag möter får hjälp med att nå sina personliga mål, hitta det bästa i sig själv och ta fram det. Jag tycker att människor ska tycka att det händer något när man möter en professionell behandlare.


Djur har alltid funnits med mig i livet, främst hästar men även hundar och andra djur.

070-3517792

Österland 7

Anna Lithner

Socionom, EASEL-facilitator, mindfulnessinstruktör

KONTAKT


Anna Lithner

Österland 7

922 67 Tavelsjö


osterland7(at)annalithner.se


070-351 77 92

KONTAKTA MIG FÖR BOKNING


Kontakta mig så lägger vi upp en planering utifrån ert/ditt specifika behov.

Copyright @ All Rights Reserved