Om

Som besökare på Österland 7 ska man känna att man tagit ett kliv ut från sitt vanliga liv och kommit till en plats där man kan hämta nya krafter, nya kunskaper och nya insikter. Det är en plats att växa på och att med hjälp av sakkunnig guidning lära sig mer om sig själv och sina relationer till andra. Verksamheten bygger på olika beprövade behandlingsmetoder och teorier men även kunskap om hästar utifrån både forskning, lång erfarenhet och glädjen av att få ha följt den lilla hästflocken som började byggas upp 1997 i Puoltikasvaara utanför Gällivare. Behandlingsarbetet utgår från det friska som finns i alla människor, det är det man ska hitta och bygga vidare på. När man åker härifrån ska man känna sig tryggare än tidigare med att man klarar av situationer utifrån ökad självkännedom och ökad social kompetens. Förutom djuren så är naturen, stillheten, den lantliga miljön och tystnaden bidragande till lärande och utveckling.

Känslan, färdigheterna och kunskapen ska man sedan ta med sig till sitt eget liv och sin vardag vilket kan leda till nya sätt att se på och hantera sin egen livssituation med de utmaningar man möter där. 


I dagens samhälle lever många under omständigheter som egentligen inte är anpassade för att vara människa. Stress- och utmattingssyndrom har blivit en folksjukdom. På Österland 7 ska man få uppleva och erfara ett annat sätt att förhålla sig. För många som av olika skäl tappat självförtroende, självkänsla och orientering kan det vara mindre hotfullt att träna sina sociala förmågor tillsammans med djur, vilket det finns vetenskapligt stöd för.

När de flesta människor tänker på hästar handlar det vanligtvis om ridning eller möjligen körning, alltså en häst som utför något och presterar. Här får du möta en häst som den är genom olika övningar, det är alltså ingen ridning. Ingen tidigare vana av hästar behövs.

Under många år har en hästhållning byggts upp där djurens behov får vara i centrum med huvudmålet att de ska må bra. Hästarna får vara hästar vilket i korthet innebär att de lever ett flockliv, de har gott om utrymme att få utöva sina naturliga beteenden, de får sina behov tillgodosedda såsom mat, vila, skydd, aktivitet och skötsel. Hästarna ska kunna uttrycka sig och bli lyssnade på. Ett bra hästliv är en förutsättning för att hästarna ska kunna hjälpa människor. Målet är att leva ett liv där man tar hänsyn till vem man är, visar sig själv och andra respekt, omsorg och acceptans.
Om mig, Anna Lithner


Under hela mitt liv har jag hållit på med djur på något sätt, främst hästar. Att vara ute i naturen har alltid varit viktigt för mig, för att njuta men även för att få återhämtning.


Konceptet på Österland 7 har en gedigen grund, utvecklad under många år. Jag tror starkt på att involvera kroppen, känslorna, den omgivande naturen i psykologisk/social behandling. Kombintionen med djur och natur i terapi är effektiv och kraftfull. Min ambition är att göra den tillgänglig för fler. 

KOMPETENSERJag är legitimerad Hälso- och sjukvårdskurator vilket innebär att jag får utföra självständiga behandlingar utifrån Hälso- och sjukvårdslagen inom mitt kompetensområde. Utöver det är jag steg 1-utbildad KBT-terapeut som gör att verksamheten kan erbjuda (hästunderstödd) terapi. Förutom det har jag över 30 års erfarenhet som socionom inom området socialt arbete och vidareutbildningar inom flera områden, bla nätverksterapi i ett systemteoretiskt perspektiv. 

Behandling/terapi


Som legitimerad Hälso- och sjukvårdskurator har jag ansvar enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Det innebär att jag journalför terapeutiska insatser och att det finns en patientförsäkring om vårdskada skulle uppkomma. Det innebär också att jag är skyldig att följa sekretesslagen. Verksamheten står under IVO:s tillsyn. (Inspektionen för Vård och omsorg.) Olycksfallsförsäkring finns också om annan skada i samband med besök inom ramen för verksamheten uppstår. 

Grupputveckling/ Lärande

För arbetsgrupper, chefer etc. Räknas ej som terapi och journalförs ej.

Aktiviteter

Även friskvårdsaktiviteter erbjuds såsom mindfulness med hästar och skogsbad. Dessa har inte något terapeutiskt syfte utan är endast en aktivitet för att främja allmänt välmående. Journalförs ej.